...

Werkwijze

Aanmelding
U wordt verwezen door uw huisarts. De huisarts kan verwijzen via Zorgdomein.

Intake
In het eerste gesprek, de intake, maak ik persoonlijk kennis met u. Uw klachten worden geïnventariseerd en ik bekijk samen met u of uw hulpvraag past bij mijn behandelmogelijkheden.

Behandeling
Naar aanleiding van de intake wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Vervolgens wordt afgesproken hoe intensief de behandeling zal zijn. De sessies duren 45 minuten en worden in overleg gepland. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van de afsluiting van de behandeling, indien u hiermee akkoord gaat.

Dossier en privacy
Voor iedere cliënt wordt een elektronisch dossier aangelegd met persoonsgegevens, het intakeverslag, het behandelplan en de voortgang van de behandeling. Dit dossier is eigendom van de praktijk, u kunt uw dossier niet meenemen. U kunt wel een kopie van het dossier of van een gedeelte van het  dossier krijgen. Na afsluiten van het behandelcontact dienen de gegevens 15 jaar bewaard te worden. Na 15 jaar wordt het dossier vernietigd. De psycholoog dient zich te houden aan een aantal wetten, te weten de BIG, WGBO, Wet Klachtrecht en Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft mag er informatie verstrekt worden aan derden. Meer informatie hierover vindt u in het statement intern privacybeleid.

Klachtenregeling
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de zorg. Ik stel het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan doorverwijzing naar een andere psycholoog een oplossing zijn. Als u een klacht wilt indienen dan kunt u dat bij de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) doen. Overigens ben ik ook aangesloten bij het NIP (Nederlands instituut van psychologen).

Kwaliteit
De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut GGZ. Alle belangrijke informatie die inzichtelijk maakt hoe het in de praktijk georganiseerd is, kunt u vinden in mijn GGZ kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op de praktijk.